پارچه مورد استفاده برای دوخت پیراهن کار مردانه ساده باید چه ویژگی‌ هایی داشته باشد؟

پارچه مورد استفاده برای دوخت پیراهن کار مردانه ساده باید چه ویژگی‌ هایی داشته باشد؟
Top
blank
021-88928393-6