ویدئو

همه A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
atta-abbasi-lebasform

حضور مدیر عامل تولیدی لباس فرم بافتینه در برنامه کارآفرینی سیما از شبکه یک صدا و سیما

آقای مهندس عطا عباسی کار آفرین موفق در حوضه لباس کار و انواع البسه های فرم اداری و صنعتی میباشند که لباس فرم های مختلفی را در سبک ها...
ادامه خواندن